skip to Main Content

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong điều lệ công ty.Thời hạn góp vốn vào công ty cổ phần tối đa là 90 ngày theo quy định của luật doanh nghiệp 2014. Trường hợp không góp đủ vốn hoặc do nhu cầu khác của Cổ đông mà Doanh nghiệp sẽ tiến hành giảm vốn điều lệ.  Nhưng không phải lúc nào cũng được giảm vốn mà việc giảm vốn đối với công ty cổ phần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định .

I. Điều kiện giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần.

 1. Trường hợp giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Sau thời hạn thời hạn trên, Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày. Như vậy, chậm ngày 120 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập.

2. Trường hợp giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành.

 • Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông.

-Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặ cthay đổi quyền và nghĩa vụ của cổ đông công ty quy định tại Điệu lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lịa cổ phần của mình. Văn bản yêu cầu mua lại cổ phần phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết nghị quyết về việctổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông.

-Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

 • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

+) Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán (do đại hội đồng cổ đông quyết định).

+) Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.

+) Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua.

3. Trường hợp giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty với điều kiện:

 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;
 • Công ty phải đảm bảo sau khi giảm vốn (hoàn trả vốn góp cho cổ đông) vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

II. Hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần:

 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;
 • Biên bản của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông công ty cổ phần;
 • Thông báo lập sổ cổ đông công ty cổ phần;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Ánh Sáng Việt thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cỉa công ty hoặc giấy giới thiệu
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ . Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.
 • Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty luật Ánh Sáng Việt hoặc liên hệ vào số hotline của công ty: 0988975005 để được tư vấn miễn phí , hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp nhanh nhất.

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Trụ sở: Tầng 2, Số 211, đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 6117 

Hotline: 0936.214.556

Website: www.luatanhsangviet.comhttp://asvlaw.net

Email: luatanhsangviet@gmail.com

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn