skip to Main Content

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

        Để theo kịp được sự phát triển của nền kinh tế-xã hội, khi thị trường có sự thay đổi các doanh nghiệp cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng và có sự thay đổi theo để đáp ứng nhu cầu đó. Khi có sự thay đổi trong một số những nội dung trên giấy chứng nhận dăng ký doang nghiệp thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó phải tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh  đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Bao gồm các nội dung sau:

 1. Tên doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 3. Vốn điều lệ của doanh nghiệp
 4. Thông tin người đại diện theo pháp luật (Đối với Công ty TNHH còn có thêm thông tin về thành viên công ty)

Ngoài ra khi tiến hành thay đổi thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần …doanh nghiệp vẫn thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó doanh nghiệp sẽ được cấp giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

I.Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

1. Thay đổi Tên doanh nghiệp.

Trước khi thay đổi tên doanh nghiệp Qúy khách hàng Xác định tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký và tiến hành tra cứu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp tên dự định thay đổi Công ty luật Ánh Sáng Việt  sẽ giúp khách hàng tra cứu và đưa ra phương án phù hợp nhất có khả năng đăng ký.

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp và nộp hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi
 • Biên bản họp (đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)
 • Quyết định thay đổi tên công ty.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Ánh Sáng Việt thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty hoặc giấy giới thiệu;
 • Giấy đề nghị công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Trong quá trình quản lý doanh nghiệp khách hàng có quyền thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty sao cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa điểm mới Qúy khách hàng cần lưu ý các vấn đề sau trong việc lựa chọn:

 • Luật Doanh nghiệp quy định, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Địa chỉ công ty mới dự định chuyển đến phù hợp với quy định chung của pháp luật, địa chỉ công ty mới có được đặt phù hợp với quy hoạch phát triển vùng và khu vực.
 • Trường hợp trụ sở chính của công ty là nhà chung cư mà tòa nhà đó có chức năng cho thuê văn phòng thì doanh nghiệp vẫn được phép đặt trụ sở tại đó nhưng sẽ phải chứng minh chức năng cho thuê văn phòng của tòa nhà đó.

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi và nộp hồ sơ.

a) Hồ sơ thay đổi trụ sở chính cùng quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty (đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần).
 • Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Ánh Sáng Việt thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty hoặc giấy giới thiệu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

b) Hồ sơ thay đổi trụ sở chính khác quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật. Hồ sơ thay  đổi bao gồm các giấy tờ giống thay đổi trụ sở chính cùng quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc trung ương đã nói ở trên.

3. Thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Công ty luật Ánh Sáng Việt Tư vấn miễn phí, kiểm tra điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật mới của công ty; Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của công ty, loại hình công ty;

Hồ sơ thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật bao gồm:

 • Thông báo thay đổi
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Biên bản họp công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Quyết định về việc thay đổi của doanh nghiệp. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi  làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; Hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty.
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Ánh Sáng Việt thực hiện thủ tục thay đổi hoặc giấy giới thiệu;

4. Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp.

4.1. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ.

Doanh nghiệp phải có thời điểm tăng vốn và hình thức tăng vốn phù hợp với từng hình thức doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ trên thực tế, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp theo đúng số vốn đã tăng.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm các giấy tờ sau:

-Doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

– Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.

-Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

– Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Ánh Sáng Việt thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc giấy giới thiệu.

4.2. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ:

Doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện giảm vốn theo quy định của pháp luật đối với từng hình thức doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Do đó, kèm theo Thông báo đăng ký thay đổi vốn điều lệ phải có Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Lưu ý:

Khi đăng ký giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành nghề đó thì đồng thời doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi (bỏ) ngành nghề kinh doanh đó.

Hồ sơ đăng ký giảm vốn: tương tự như hồ sơ tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, kèm theo Thông báo đăng ký thay đổi vốn điều lệ phải có Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

III. Dịch vụ Công ty Luật Ánh Sáng Việt cung cấp  liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề phát sinh cho doanh nghiệp sau sử dụng dịch vụ;
 • Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật liên quan đến đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp qua email.
 • Tư vấn các quy định của Luật doanh nghiệp liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi tên công ty; thay đổi trụ sở doanh nghiệp; thay đổi điện thoại; Website; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Tăng giảm vốn điều lệ; Chức danh người quản lý; thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thay đổi thành viên; Thay đổi cơ cấu vốn góp….
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;
 • Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký dấu ( nếu phát sinh); Các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có );

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty luật Ánh Sáng Việt hoặc liên hệ vào số hotline của công ty: 0988975005 để được tư vấn miễn phí , hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp nhanh nhất. Chúng tôi cam kết thực hiện các thủ tục nhanh chóng, hiệu quả , đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Trụ sở: Tầng 2, Số 211, đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 6117 

Hotline: 0936.214.556

Website: www.luatanhsangviet.comhttp://asvlaw.net

Email: luatanhsangviet@gmail.com

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn